تاریخ انتشار : سه شنبه ۲ آذر ۱۴۰۰ | ۱۹:۳۱
جلسه برنامه ریزی واکسیناسیون عمومی شهروندان فاروجی ذیل کارگروه سلامت و امنیت غذایی شهرستان برگزار گردید:
کارگروه سلامت و امنیت غذایی شهرستان فاروج
نجفی فرماندار فاروج در جلسه واکسیناسیون عمومی شهرستان فاروج: « حفظ سلامت شهروندان در گرو واکسیناسیون آن ها در مقابل ویروس کرونا می باشد».
کارگروه سلامت و امنیت غذایی شهرستان فاروج
در روز سه شنبه مورخ 1400/09/02 جلسه برنامه ریزی واکسیناسیون عمومی شهروندان فاروجی ذیل کارگروه سلامت و امنیت غذایی شهرستان به مدیریت آقای ابوالحسن نجفی فرماندار و حضور روئسای ادارات مدعو در محل فرمانداری برگزار گردید.

در این جلسه شبکه بهداشت و درمان شهرستان ضمن ارائه گزارشی از روند واکسیناسیون بیماری کرونا در شهرستان چالش های پیش روی این فرآیند را به اعضای کارگروه ارائه نمود؛ در ادامه جلسه آقای نجفی فرماندار ضمن تشکر از زحمات شبانه روزی کادر درمان شهرستان بااشاره به آمار87 درصدی واکسیناسیون کرونا در فاروج گفت: « تمام تلاش مجموعه مدیریت ستادمقابله و پیشگیری از بیماری کرونای شهرستان باید در جهت رسیدن به آمار هدف گزاری شده 92 % تا پایان آذر ماه سال جاری باشد و برای دست یابی به مهم لازم است برنامه ریزی دقیقی برای رسیدن به آن انجام شود».

در ادامه جلسه گزارشی از روند واکسیناسیون کارکنان دولت ارائه شد که آمارهای موجود حاکی از عدم واکسینه شدن تنها ۲۲ نفر از ایشان می باشذ که دلیل عمده آنها داشتن بیماری زمینه با تشخیص پزشک متخصص بوده است. در ادامه جلسه برای رسیدن به هدف گذاری شهرستان برای واکسیناسیون برنامه هایی مصوب گردید که به نهادهای مربوطه ابلاغ خواهد شد.

​روابط عمومی فرمانداری فاروج
منبع : فرمانداری فاروج