بازدید سرزده فرماندار ، حراست فرمانداری ، رئیس اداره صمت ، نماینده نیروی انتظامی و بهداشت و درمان از ادارات و بانک های سطح شهر راز و نظارت بر نحوه اجرای پروتکل های بهداشتی ادارات
بازدید سرزده فرماندار ، حراست فرمانداری ، رئیس اداره صمت ، نماینده نیروی انتظامی و بهداشت و درمان از ادارات و بانک های سطح شهر راز و نظارت بر نحوه اجرای پروتکل های بهداشتی ادارات
روابط عمومی فرمانداری راز و جرگلان
تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۰۱
منبع فرمانداری رازوجرگلان
تعداد بازدید : ۲۲۱

. پرتال و مطالب سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟
Link group not found.

استانداری خراسان شمالی در فضای مجازی