بازدید شبانه فرماندار و هیأت همراه از پست اعمال محدودیت تردد شهرستان فاروج
بازدید شبانه فرماندار و هیأت همراه از پست اعمال محدودیت تردد شهرستان فاروج
آقای ابوالحسن نجفی به منظور نظارت بر ایجاد پست های اعمال محدودیت های تردد خودروهای غیربومی امروز جمعه مورخ 1399/08/30 از محل این پست ها در ورودی شهر فاروج بازدید نمودند.
تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۳۰
منبع فرمانداری فاروج
تعداد بازدید : ۲۹۲

. پرتال و مطالب سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟
Link group not found.

استانداری خراسان شمالی در فضای مجازی