کمیته امنیتی،اجتماعی وانتظامی ستاد استانی بیماری کرونا با حضور معاون سیاسی،امنیتی و اجتماعی استاندار
کمیته امنیتی،اجتماعی وانتظامی ستاد استانی بیماری کرونا با حضور معاون سیاسی،امنیتی و اجتماعی استاندار
عکس:حمید همدان نژاد
تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۰۳
منبع اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری خراسان شمالی
تعداد بازدید : ۲۶۵

. پرتال و مطالب سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟
Link group not found.

استانداری خراسان شمالی در فضای مجازی