ستاد پیشگیری و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان خراسان شمالی
ستاد پیشگیری و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان خراسان شمالی
عکس نوید عسکدی
تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۱/۰۲
منبع اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری خراسان شمالی
تعداد بازدید : ۶۷۹

. پرتال و مطالب سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟
Link group not found.

استانداری خراسان شمالی در فضای مجازی