کمیته امنیتی ، اجتماعی و انتظامی ستاد استانی مدیریت بیماری کرونا ویروس
کمیته امنیتی ، اجتماعی و انتظامی ستاد استانی مدیریت بیماری کرونا ویروس
عکس :نوید عسکری
تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۲۰
منبع اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری خراسان شمالی
تعداد بازدید : ۳۸۹

. پرتال و مطالب سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟
Link group not found.

استانداری خراسان شمالی در فضای مجازی