نام: سید جواد
نام خانوادگی: رضایت
پست سازمانی: کارشناس پدافند غیرعامل

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد علوم سیاسی
شماره تماس :
32404458
اخبار استانداری
        
اخبار برگزیده