نام : طاهر
نام خانوادگی : رستمی
پست سازمانی : مدیرکل پدافند غیر عامل

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد علوم سیاسی
شماره تماس دفتر : 05832404424
شماره نمابر : 05832404466
----------------------------------------------------------

نام : سید جواد
نام خانوادگی : رضایت
پست سازمانی : رئیس گروه تهدیدات تخصصی

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد علوم سیاسی
شماره تماس : 05832404418

----------------------------------------------------------

نام : مجتبی
نام خانوادگی : حسنی
پست سازمانی : رئیس گروه طرح و اجرا

مدرک تحصیلی : کارشناسی پژوهشگری علوم اجتماعی
شماره تماس : 05832404432


----------------------------------------------------------

نام : ابراهیم
نام خانوادگی : کمالی
پست سازمانی : کارشناس برنامه ریزی، آموزش و پژوهش

مدرک تحصیلی : کارشناسی مدیریت
شماره تماس : 05832404450
----------------------------------------------------------


نام : محمد
نام خانوادگی : غفاری مقدم
پست سازمانی : کارشناس پدافند غیرعامل

مدرک تحصیلی : -
شماره تماس : 05832404462


----------------------------------------------------------

نام : حمیدرضا
نام خانوادگی : خاکشور
پست سازمانی : کارشناس پدافند غیرعامل

مدرک تحصیلی : کارشناسی علوم اجتماعی
شماره تماس : 05832404433

----------------------------------------------------------

نام : رضا
نام خانوادگی : یادگار
پست سازمانی : کارشناس پدافند سایبری

مدرک تحصیلی : کارشناسی کامپیوتر
شماره تماس : 05832404424
----------------------------------------------------------
. پرتال و مطالب سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟
Link group not found.

استانداری خراسان شمالی در فضای مجازی