نام: علی
نام خانوادگی: ثروتی
پست سازمانی: مدیر کل پدافند غیر عامل

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی
شماره تماس :
اخبار استانداری
        
اخبار برگزیده