نام: مسعود
نام خانوادگی: وحیدی
پست سازمانی:کارشناس پدافند سایبری
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد کامپیوتر گرایش نرم افزار
شماره تماس :
32404461
اخبار استانداری
        
اخبار برگزیده